Skolens læreplantenkning for elever med utviklingshemming må styrkes!

Gøril Moljord, stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitet i Oslo

Ekspertgruppen ser ut til å ta for gitt at det for noen elever vil være behov for såkalt ‘avvik’ fra læreplanen. Dette undres jeg over når ambisjonen i norsk skolepolitikk er likeverd og inkludering, sier Gøril Moljord, stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitet i Oslo

Fortsett å lese «Skolens læreplantenkning for elever med utviklingshemming må styrkes!»

Årsmøtet NFU Hordaland fylkeslag er kritisk til ekspertgruppens forslag

Fylkesstyret i NFU Hordaland

Årsmøtet i NFU Hordaland kom med en svært kritisk uttalelse til forslagene fra ekspertgruppen for særskilt tilpasset opplæring. Årsmøtet vil ikke svekke elevenes rettsikkerhet ved å fjerne retten til spesialundervisning. Årsmøtet savner også tiltak for å styrke styringssystemene på spesialundervisningsfeltet.

Fortsett å lese «Årsmøtet NFU Hordaland fylkeslag er kritisk til ekspertgruppens forslag»