Ekspertgruppen har glemt yrkesopplæringen

Dag Sandvik, direktør i ASVL. Arbeidsgiverforeningen for Vekst-og attføringsbedrifter

Få fylkeskommuner har vist interesse i å sikre elever med utviklingshemming relevant yrkedsopplæring. Direktør Dag Sandvik i Arbeidsgiverforeningen for Vekst- og attføringsbedriftene er skuffet over Ekspertutvalget som også overser fargopplæringens rolle.

Få med utviklingshemming har jobb. De som har jobb, er i hovedsak ansatt i Vekst- og attføringsbedriftene. Dag Sandvik, direktør i ASVL- Arbeidsgiverforeningen for Vekst- og attføringsbedriftene, er skuffet over Ekspertgruppens rapport, som han synes har glemt yrkesopplæringen.

Hva er dine vurderinger av Ekspertgruppens rapport?

– Ekspertgruppen synes å ha glemt at skolegangen skal føre frem til noe. Mange elever med utviklingshemming ønsker seg jobb, men en alt for få får jobb. Ekspertgruppens rapport nevner lærekandidatordningen, men kommer ikke med noen tiltak for å styrke yrkesopplæringen. NTNU-forskerne Wendelborg, Kittelsaa og Wiik kom nylig med en rapport som dokumenterer manglende yrkesopplæring og manglende kobling mellom den videregående skolen og yrkeslivet for elever med utviklingshemming. 30 prosent av elevene med utviklingshemning er tatt inn på studieforberedende utdanningsløp, viser rapporten. Det er høyst uvanlig at elever med utviklingshemning fortsetter med universitets- eller høgskolestudier. De fleste elevene med utviklingshemming ville utvilsomt hatt bedre nytte av en yrkesopplæring, sier direktør Dag Sandvik.

Hva er lærekandidatordningen?

– Lærekandidatordningen er en fagopplæring som kan sammenlignes med lærlingeordningen. Lærekandidaten får en opplæringskontrakt og tilrettelagt opplæring i bedrift. Lærekandidaten har som mål med læretiden å nå deler av læreplanmålene for faget, og å kunne mestre arbeidsoppgaver i en bedrift der kravet ikke er fullt fagbrev eller svennebrev. De fleste elevene kan nå noen av læreplanmålene for faget. Hvilke mål som velges ut og hvor mange av målene i læreplanen som en sikter inn på, tilpasses forutsetningene til den enkelte lærekandidaten.

Hvorfor får ikke elever med utviklingshemming tilbud om å bli lærekandidater?

– Noen elever med utviklingshemming får slike tilbud. Vi har f.eks. Okvta, opplæringskontoret for VTA-bedriftene i Østfold. Utfordringen er at alt for få elever får ta del i ordningen. I mange fylkeskommuner er det så godt som umulig for elever med utviklingshemming å velge en lærekandidatordning.

Hva er sammenhengen mellom lærekandidatordningen og retten til spesialundervisning?

–Retten til spesialundervisning er for mange elever som ønsker yrkesopplæring, inngangsbilletten til å kunne bli lærekandidat. Fjernes den retten, blir det om mulig enda vanskeligere å bli lærekandidat enn i dag.

Hvorfor kan man ikke etablere flere opplæringskontor og sørge for at lærekandidatordningen kan tilbys elever med utviklingshemming i alle fylkeskommuner?

–Det er fullt mulig å utvide ordningen til alle landets fylkeskommuner. Vekstbedriftene vil mer enn gjerne bidra til at langt flere kan dra nytte av lærekandidatordningen. Flaskehalsen er finansiering. Elevgruppen det er snakk om, krever ekstra oppfølging. Fylkeskommunene tilføres statlige midler til ekstra oppfølging av elever med spesialundervisning. Østfold fylkeskommune har benyttet noe av disse midlene til å dekke ekstra oppfølging i lærekandidatordningen. Få fylkeskommuner har vist interesse i å finansiere oppfølgingen av lærekandidatene, de synes mer interessert i å benytte statlige bevilgningene til oppfølging av elever i den videregående skolen, en mer kostbar utdanning som sjelden bidrar til yrkesopplæring, sier direktør Dag Sandvik.

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

2 kommentarer til «Ekspertgruppen har glemt yrkesopplæringen»

  1. Jeg hadde ingen erfaring men sluttet som bioingeniør da Lotte ble født. Hun fikk myelogen leukemi da hun var 1 år.De ville ikke behandle henne men jeg protesterte og hun ble behandlet og ble frisk etter 23 blod overføringer og my celle gift. Siden lagde to mammaer og jeg en privat barnehage.3 år gammel begynte hun i barnehagen. Hun har gått på turninga danseskole for vanlige barn og i speideren.Hun lærte danser og alt.Nå er hun skuespilmer og Ol utøver i judo.Hun har også hatt4 kunstutstillinger Hun har blitt svært sevstendig

Det er stengt for kommentarer.