Ekspertutvalget har glemt de viktigste tiltakene

Eva Simonsen (Foto: Tore Brøyn/Bedre skole)

 

 

 

 

 

 

 

 

Virkelighetsforståelsen i rapporten bygger på at Statped har medvirket til dagens elendige opplæringstilbud og at PPT burde jobbet annerledes. Ekspertutvalget synes ikke å se elefanten i rommet, sier Eva Simonsen.

Fortsett å lese «Ekspertutvalget har glemt de viktigste tiltakene»

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Rapport om spesialundervisning, –grei tilstandsbeskrivelse, dårlig analyse og uvirksomme tiltak

Jens Petter Gitlesen, Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging har utvilsomt forstått at elever med spesielle behov ikke får det skoletilbudet de har behov for og som de har rett til.  Men ekspertgruppen overser ansvarlige myndigheter som ikke har gjort jobben sin og foreslår i stedet å flytte på noen PPT-ansatte og å frata elever med utviklingshemming deres rett til spesialundervisning.

Fortsett å lese «Rapport om spesialundervisning, –grei tilstandsbeskrivelse, dårlig analyse og uvirksomme tiltak»

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.