Retten til spesialundervisning er trua

Sølvi Nygård

Når forsking syner at spesialundervisninga og den spesialpedagogiske hjelpa ikkje er god nok, er ikkje løysinga å avvikle den individuelle retten til spesialundervisning, men å rette opp i dei forholda som ligg bak eit slikt resultat, skriv Sølvi Nygård.

 

 

 

Fortsett å lese «Retten til spesialundervisning er trua»

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Ekspertgruppen tar ikke høyde for hvordan barnehagen og skolen styres

Jan Tøssebro, professor ved NTNU, Institutt for sosialt arbeid

– Tar en bort retten til spesialundervisning, så gjør en det enda enklere for kommunene og fylkeskommunene å ikke gi elevene det tilbudet som de har krav på, sier professor Jan Tøssebro.

Fortsett å lese «Ekspertgruppen tar ikke høyde for hvordan barnehagen og skolen styres»

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Skolens læreplantenkning for elever med utviklingshemming må styrkes!

Gøril Moljord, stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitet i Oslo

Ekspertgruppen ser ut til å ta for gitt at det for noen elever vil være behov for såkalt ‘avvik’ fra læreplanen. Dette undres jeg over når ambisjonen i norsk skolepolitikk er likeverd og inkludering, sier Gøril Moljord, stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitet i Oslo

Fortsett å lese «Skolens læreplantenkning for elever med utviklingshemming må styrkes!»

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.