Lytt til Vanjas råd om en bedre opplæring

Vanja Mikkelsen

– De med spesielle behov kunne fått mer hjelp og de kunne vært mer med klassen. Alle trenger venner og venner får en i klassen. Jeg kjenner ei som aldri var i klassen, hun har ingen venner. Så synes jeg det kunne vært mer yrkesopplæring slik at vi kunne lært mer om det en skal arbeide med, er rådene fra Vanja Mikkelsen.
Fortsett å lese «Lytt til Vanjas råd om en bedre opplæring»

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Ekspertene som diskriminerer

Jens Petter Gitlesen, Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

I stedet for å styrke retten og plikten til inkluderende opplæring, foreslår ekspertgruppen å frata elever med unntak fra læreplanen deres rettigheter. Det skriver Jens Petter Gitlesen, leder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede i dette innlegget.

Fortsett å lese «Ekspertene som diskriminerer»

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Vi treng retten til spesialundervisning!

Evy Skogedal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eg ser med uro på Ekspertutvalet med Thomas Nordahl i spissen sin rapport om inkluderande fellesskap for barn og unge der dei mellom anna føreslår å ta vekk retten til spesialundervisning etter §5.1 i opplæringslova, skriv Evy Skogedal.

Fortsett å lese «Vi treng retten til spesialundervisning!»

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.