Lytt til Vanjas råd om en bedre opplæring

Vanja Mikkelsen

– De med spesielle behov kunne fått mer hjelp og de kunne vært mer med klassen. Alle trenger venner og venner får en i klassen. Jeg kjenner ei som aldri var i klassen, hun har ingen venner. Så synes jeg det kunne vært mer yrkesopplæring slik at vi kunne lært mer om det en skal arbeide med, er rådene fra Vanja Mikkelsen.
Fortsett å lese «Lytt til Vanjas råd om en bedre opplæring»

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Ekspertene som diskriminerer

Jens Petter Gitlesen, Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

I stedet for å styrke retten og plikten til inkluderende opplæring, foreslår ekspertgruppen å frata elever med unntak fra læreplanen deres rettigheter. Det skriver Jens Petter Gitlesen, leder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede i dette innlegget.

Fortsett å lese «Ekspertene som diskriminerer»

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Vi treng retten til spesialundervisning!

Evy Skogedal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eg ser med uro på Ekspertutvalet med Thomas Nordahl i spissen sin rapport om inkluderande fellesskap for barn og unge der dei mellom anna føreslår å ta vekk retten til spesialundervisning etter §5.1 i opplæringslova, skriv Evy Skogedal.

Fortsett å lese «Vi treng retten til spesialundervisning!»

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Retten til spesialundervisning er trua

Sølvi Nygård

Når forsking syner at spesialundervisninga og den spesialpedagogiske hjelpa ikkje er god nok, er ikkje løysinga å avvikle den individuelle retten til spesialundervisning, men å rette opp i dei forholda som ligg bak eit slikt resultat, skriv Sølvi Nygård.

 

 

 

Fortsett å lese «Retten til spesialundervisning er trua»

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Ekspertgruppen tar ikke høyde for hvordan barnehagen og skolen styres

Jan Tøssebro, professor ved NTNU, Institutt for sosialt arbeid

– Tar en bort retten til spesialundervisning, så gjør en det enda enklere for kommunene og fylkeskommunene å ikke gi elevene det tilbudet som de har krav på, sier professor Jan Tøssebro.

Fortsett å lese «Ekspertgruppen tar ikke høyde for hvordan barnehagen og skolen styres»

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Skolens læreplantenkning for elever med utviklingshemming må styrkes!

Gøril Moljord, stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitet i Oslo

Ekspertgruppen ser ut til å ta for gitt at det for noen elever vil være behov for såkalt ‘avvik’ fra læreplanen. Dette undres jeg over når ambisjonen i norsk skolepolitikk er likeverd og inkludering, sier Gøril Moljord, stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitet i Oslo

Fortsett å lese «Skolens læreplantenkning for elever med utviklingshemming må styrkes!»

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Årsmøtet NFU Hordaland fylkeslag er kritisk til ekspertgruppens forslag

Fylkesstyret i NFU Hordaland

Årsmøtet i NFU Hordaland kom med en svært kritisk uttalelse til forslagene fra ekspertgruppen for særskilt tilpasset opplæring. Årsmøtet vil ikke svekke elevenes rettsikkerhet ved å fjerne retten til spesialundervisning. Årsmøtet savner også tiltak for å styrke styringssystemene på spesialundervisningsfeltet.

Fortsett å lese «Årsmøtet NFU Hordaland fylkeslag er kritisk til ekspertgruppens forslag»

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming

Professor Christian Wendelborg

Det finnes ingen enkle løsninger som vil sikre elever med utviklingshemming en god yrkesopplæring, men mer realistiske forventninger til opplæringsmulighetene og bedre samarbeid mellom skolen og NAV vil kunne forbedre situasjonen, sier professor Christian Wendelborg.

Fortsett å lese «Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming»

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Ekspertgruppen kan umulig ha regnet på forslagene sine

Jens Petter Gitlesen, Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

Overføring av 1300 ansatte i PP-tjenesten til skolen, er ikke i nærheten av å løse skolens kompetansemangel.  Selv om 1300 PPT-ansatte overføres til skolen, så vil det i gjennomsnitt bli 0,2 flere kompetente per skole og barnehage.

Fortsett å lese «Ekspertgruppen kan umulig ha regnet på forslagene sine»

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.