Stor mangel på spesialpedagogisk kompetanse i hele skolesystemet

Bjørg Klokk, tidligere leder i PP-tjenesten i Stavanger

–Det blir ikke mer kompetanse i skolesystemet uansett hvor mye en omplasserer på folk som allerede er i skolesystemet, sier Bjørg Klokk som var leder for PP-tjenesten i Stavanger i tyve år.

Fortsett å lese «Stor mangel på spesialpedagogisk kompetanse i hele skolesystemet»

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Savner foreldreperspektiv og rettsikkerhet for elevene

Lise Lundh, medlem av Foreldreutvalget for grunnopplæringen

– De fleste er enige om at elever som mottar spesialundervisning ofte ikke får det skoletilbudet de har rett på. Det naturlige ville da vært å styrke elevenes rettigheter, ikke å fjerne dem, sier Lise Lundh.

Fortsett å lese «Savner foreldreperspektiv og rettsikkerhet for elevene»

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Bevar klageretten og styrk elevenes rettsikkerhet

Ingvild Østerby, juridisk rådgiver NFU

Ekspertgruppens rapport påpeker at elever som mottar spesialundervisning ikke får den opplæringen som de har krav på. Løsningen bør da være å styrke elevenes rettigheter, ikke å fjerne dem, sier Ingvild Østerby.

Fortsett å lese «Bevar klageretten og styrk elevenes rettsikkerhet»

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Frykter elever vil miste opplæringsmuligheter

Ivar Stokkereit, UNICEF Norge

Av Jens Petter Gitlesen

– Det er lite trolig at alle kommuner kan ruste opp en tilstrekkelig kompetanse til å møte alle mulige behov en stor og variert elevgruppe har. Med Ekspertgruppens forslag er jeg da redd for at elever står uten reelle opplæringsmuligheter da kommunen vil mangle nødvendig kompetanse, sier Ivar Stokkereit, fagansvarlig for barns rettigheter i UNICEF Norge.

Fortsett å lese «Frykter elever vil miste opplæringsmuligheter»

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Barneombudets anbefalinger for å sikre en god spesialundervisning

Barneombudet har gitt en rekke anbefalinger for å sikre en god opplæring også for elever med spesialundervisning. Mens Ekspertutvalgets fokus har fokus på pedagogen og elvenes vansker, er Barneombudets anbefalinger systemrettet,  knyttet til myndighetenes plikter og knyttet opp mot menneskerettighetene.

Fortsett å lese «Barneombudets anbefalinger for å sikre en god spesialundervisning»

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Ekspertgruppen har glemt yrkesopplæringen

Dag Sandvik, direktør i ASVL. Arbeidsgiverforeningen for Vekst-og attføringsbedrifter

Få fylkeskommuner har vist interesse i å sikre elever med utviklingshemming relevant yrkedsopplæring. Direktør Dag Sandvik i Arbeidsgiverforeningen for Vekst- og attføringsbedriftene er skuffet over Ekspertutvalget som også overser fargopplæringens rolle.

Fortsett å lese «Ekspertgruppen har glemt yrkesopplæringen»

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Ekspertutvalget har glemt de viktigste tiltakene

Eva Simonsen (Foto: Tore Brøyn/Bedre skole)

 

 

 

 

 

 

 

 

Virkelighetsforståelsen i rapporten bygger på at Statped har medvirket til dagens elendige opplæringstilbud og at PPT burde jobbet annerledes. Ekspertutvalget synes ikke å se elefanten i rommet, sier Eva Simonsen.

Fortsett å lese «Ekspertutvalget har glemt de viktigste tiltakene»

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Rapport om spesialundervisning, –grei tilstandsbeskrivelse, dårlig analyse og uvirksomme tiltak

Jens Petter Gitlesen, Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging har utvilsomt forstått at elever med spesielle behov ikke får det skoletilbudet de har behov for og som de har rett til.  Men ekspertgruppen overser ansvarlige myndigheter som ikke har gjort jobben sin og foreslår i stedet å flytte på noen PPT-ansatte og å frata elever med utviklingshemming deres rett til spesialundervisning.

Fortsett å lese «Rapport om spesialundervisning, –grei tilstandsbeskrivelse, dårlig analyse og uvirksomme tiltak»

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.