Om oss

Sidens initiativtakere og formål

Vi som står bak nettstedet spesialundervisning.nu er en løst sammensatt gruppe som har det til felles at vi er opptatt av skolepolitikk og styrking av kvaliteten i skole og barnehage. Vi ønsker å beholde barnas rettsikkerhet gjennom godt begrunnede vedtak om spesialundervisning. De fleste er medlemmer av NFU, noen aktive med sentrale tillitsverv.

Siktemålet med nettsiden er å få frem kunnskap, utfordringer og mulige løsninger som kan bidra til å bedre situasjonen for de barna og elevene som har størst utfordringer med å lære.

Personene bak spesialundervisning.nu:

Eva Simonsen (Foto: Tore Brøyn/Bedre skole)

Eva Simonsen har en lang karriere fra ulike posisjoner i skolesystemet. Eva Simonsen er spesialpedagog, dr.scient, professor og forsker og engasjert  pensjonist

 

Evy Skogedal

Evy Skogedal er lærer/spesialpedagog i grunnskolen, leder i NFU Stord/Fitjar lokallag. Evy Skogedal var medlem av referansegruppa til Ekspertgruppa for barn og unge med behov for særskilt tilpasning, hun er også brukerrepresentant for SAFO i Statped Vest. Evy Skogedal er mor til en ung mann med utviklingshemming.

 

Jens Petter Gitlesen, Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

Jens Petter Gitlesen har ingen pedagogisk bakgrunn, men som far til en jente med utviklingshemming, mangeårig tillitsvalgt og nå forbundsleder i NFU og opptatt av skolepolitikk.

 

Karen Hultgren Olsen

Karen Hultgren Olsen er landsstyremedlem i NFU, førskolelærer med spesialpedagogikk og master i voksenpedagogikk. Karen Hultgren Olsen har 27 års erfaring fra ulike roller i videregående skoler og 10 års erfaring fra barnehage. Karen Hultgren Olsen har erfaring som brukerrepresentant i Statped og er mor til en mann med utviklingshemming.

Lise Lundh, medlem av Foreldreutvalget for grunnskolen

Lise Lundh er medlem av det nasjonale Foreldreutvalget for Grunnopplæringen (FUG) i perioden 2016-19. Hun er sosialantropolog og for tiden stipendiat i Utdanningsvitenskap ved OsloMet. Mor til 17-åring med Down syndrom og hørselshemming.