Frykter elever vil miste opplæringsmuligheter

Ivar Stokkereit, UNICEF Norge

Av Jens Petter Gitlesen

– Det er lite trolig at alle kommuner kan ruste opp en tilstrekkelig kompetanse til å møte alle mulige behov en stor og variert elevgruppe har. Med Ekspertgruppens forslag er jeg da redd for at elever står uten reelle opplæringsmuligheter da kommunen vil mangle nødvendig kompetanse, sier Ivar Stokkereit, fagansvarlig for barns rettigheter i UNICEF Norge.

Fortsett å lese «Frykter elever vil miste opplæringsmuligheter»

Barneombudets anbefalinger for å sikre en god spesialundervisning

Barneombudet har gitt en rekke anbefalinger for å sikre en god opplæring også for elever med spesialundervisning. Mens Ekspertutvalgets fokus har fokus på pedagogen og elvenes vansker, er Barneombudets anbefalinger systemrettet,  knyttet til myndighetenes plikter og knyttet opp mot menneskerettighetene.

Fortsett å lese «Barneombudets anbefalinger for å sikre en god spesialundervisning»

Rapport om spesialundervisning, –grei tilstandsbeskrivelse, dårlig analyse og uvirksomme tiltak

Jens Petter Gitlesen, Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging har utvilsomt forstått at elever med spesielle behov ikke får det skoletilbudet de har behov for og som de har rett til.  Men ekspertgruppen overser ansvarlige myndigheter som ikke har gjort jobben sin og foreslår i stedet å flytte på noen PPT-ansatte og å frata elever med utviklingshemming deres rett til spesialundervisning.

Fortsett å lese «Rapport om spesialundervisning, –grei tilstandsbeskrivelse, dårlig analyse og uvirksomme tiltak»